Present Committee

President : Ritu Samir Jani


Vice President : Kishor Jethalal Thakar
Secretary :Mayur Bhalchandra Trivedi
Cashier: Manoj Shantilal Jani
Joint Secretary : Hemant Ranchodlal Jani
Joint Secretary : Taruna Chandresh Raval
Joint Cashier : Maya Yogesh Acharya
Joint Cashier : Minal Devesh Bhatt

Members
Chetan Chandrakant Trivedi
Rajnikant Ravishankar Thakar
Ketan Narayan Dave
Bhavesh Bhanuprasad Jani
Jitendra Mahashankar Dave
Manorama Mahendra Bhatt
Rashmi Nalilesh Bhatt
Sangeeta Tushar Trivedi
Sonal Nishith Jani
Chaitali Mayur Trivedi

Co-Opt
Chetna Harshnath Shukla (Ex-President)
Himanshu Hashmukhlal Jani
Nimish Bhavanishankar Mehta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *